Solidarumo bėgimas – tai jau tradicine tapusi organizacijos „Gelbėkit vaikus“ iniciatyva, Lietuvoje rengiama 4-ąjį kartą. Solidarumo bėgimo starto švilpukas kasmet aidi šimtuose Lietuvos ugdymo įstaigų, o solidarumo kilometrus bėga dešimtys tūkstančių vaikų. Bėgimu siekiama skatinti solidarumą tarp skirtingų kultūrų, socialinės aplinkos ir įvairaus amžiaus moksleivių. Solidarumo bėgimą globoja LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė bei palaiko LR Švietimo ir mokslo ministerija.

SOLIDARUMO BĖGIMO TIKSLAI:

 

 •  ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą bei solidarumą;

 •  padėti Lietuvos ir Zambijos vaikams.

2016 m. Solidarumo bėgime dalyvavo 73,5 tūkst. vaikų, lankančių 401 ugdymo įstaigą, buvo surinkta daugiau nei 40 tūkst. eurų, skirtų patyčių darželiuose prevencijai vykdyti ir Zambijoje gyvenančių vaikų iki 5-erių metų mirtingumui mažinti.

4-OJO SOLIDARUMO BĖGIMO METU SURINKTA PARAMA BUS SKIRTA:

 • pasaulinės organizacijos „Save the Children“ pozityviosios tėvystės programai pritaikyti Lietuvoje;

 • paruošti lektorius dirbti su programa ir vesti mokymus;

 • visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrų socialinių darbuotojų, kurie ves pozityviosios tėvystės mokymus VDC lankančių vaikų tėvams ir kitiems bendruomenės nariams, mokymams;

 • medicinos punktui Chikabuke bendruomenės pradinėje mokykloje Zambijoje įkurti.

Solidarumo bėgimo metu bus renkama parama pozityvios tėvystės ugdymui Lietuvoje bei medicinos punkto įrengimui Zambijoje. 

 

 

POZITYVIOJI TĖVYSTĖ

Viena iš plačiausiai pasaulyje priimtų metodikų, padedančių kurti teigiamus ir darnius santykius šeimoje, yra pozityvioji tėvystė. Jos tikslas – ugdyti gerąsias vaiko savybes, sutelkti dėmesį į gabumus ir gebėjimus, skatinti vaiko pasitikėjimą savimi, mokyti savarankiškumo, atsakomybės, tinkamai priimti savo ir kitų jausmus bei tinkamai juos išreikšti.

Įrodyta, kad gerai besijaučiantys vaikai užmezga geresnį santykį su aplinkiniais, tokiems vaikams geriau sekasi mokslas, jie labiau motyvuoti, domisi užklasine veikla, siekia konstruktyvių saviraiškos būdų. Organizacija „Gelbėkit vaikus“ skleidžia pozityviosios tėvystės idėjas. Pozityviosios tėvystės idėjų sklaidos poreikis visuomenėje didelis: nemaža dalis tėvų vis dar mano, kad mušimas yra tinkama auklėjimo priemonė. „Gelbėkit vaikus“ siekia supažindinti Lietuvos tėvus su pozityviosios tėvystės principais, kad Lietuvoje augtų laimingi vaikai.

TEIGIAMAS AUKLĖJIMAS:

 • moko vaikus vieną su kitu ir su aplinkiniais elgtis teigiamai;

 • remiasi principu, kad vaikai greičiau mokosi bendradarbiaudami ir teigiamai skatinami, nei baudžiami;

 • skatina tėvus savo vaiko gyvenimą vertinti ilgalaikėje perspektyvoje.

  Pozityvioji tėvystė nereiškia kontrolės nebuvimo, ji reiškia pozityvią, išmintingą kontrolę, lydimą veiksmingos pagalbos, atliepiančios aktualius fzinius, psichologinius, intelektualinius, socialinius ir dvasinius vaiko raidos etapo poreikius

POZITYVIOJI TĖVYSTĖ APIMA:

 •  vaiko stebėseną;

 • tinkamo elgesio skatinimą; • vaiko palaikymą;

 • ribų nustatymą;

 • tinkamą drausminimą.

Nuo pat 1-ojo Solidarumo bėgimo organizacija „Gelbėkit vaikus“ padeda Zambijos vaikams, kurie gyvena visiškai kitokiomis sąlygomis ir susiduria su kitokiais sunkumais, nei Lietuvos vaikai. Bene didžiausia Zambijos vaikus kamuojanti problema yra skurdas ir prastos gyvenimo sąlygos. Dalis pinigų, surinktų 4-ojo Solidarumo bėgimo metu, bus skirta medicinos punktui Chikabuke bendruomenės pradinėje mokykloje (Zambijoje) įrengti ir suteikti darbui reikalingų žinių jame dirbsiantiems savanoriams. Naujame medicinos punkte bus teikiamos būtiniausios sveikatos priežiūros paslaugos 3-9 metų vaikams.