Projekto eiga

Šioje skiltyje detaliai aprašome Solidarumo bėgimo eigą.

01

Užregistruokite savo mokyklą

 

Užregistruokite savo mokyklą iki š. m. rugsėjo 14 d. 

 

02

Gaukite renginio organizavimui reikalingą medžiagą

 

Nemokamai gaukite: mokomąją medžiagą apie solidarumo vertybes; bėgikų korteles, lipdukus bei diplomus bėgime dalyvausiantiems moksleiviams; plakatus, skirtus informuoti Jūsų mokyklos bendruomenę apie vyksiantį renginį. 

03

Padrąsinkite savo moksleivius ieškoti rėmėjų

 

Solidarumo bėgimo metu bus renkama parama vaikams, kuriems reikia pagalbos. Kiekvienas Solidarumo bėgimo dalyvis tarp savo artimųjų galės surasti žmonių, kurie pagal galimybes skirtų tam tikrą sumą už kiekvieną vaiko nubėgtą simbolinį Solidarumo kilometrą. Surinkta parama bus skirta pozityviosios tėvystės mokymams Lietuvoje bei madicinos punkto Zambijoje įkūrimui.

04

Organizuokite Solidarumo bėgimą savo mokykloje

 

Solidarumo bėgimo renginys vyksta vieną dieną / popietę. Rekomenduojame bėgimą organizuoti kurią nors dieną nuo rugsėjo 25 d. iki spalio 6 d., tačiau Jūsų mokykla gali pasirinkti bet kurią kitą Jums tinkamą datą.

Pasirinktą dieną mokytojai turėtų padėti surengti bėgimą: pažymėti bėgimo maršrutą, instruktuoti bėgikus, prižiūrėti dalyvių bėgimą. Solidarumo bėgimo metu atsakingas mokytojas turėtų fiksuoti, kiek kilometrų nubėgo kiekvienas dalyvis. Moksleivių nubėgti kilometrai yra įrašomi asmeninėje bėgiko kortelėje. 

05

Surinkite paramą

 

Pasibaigus Solidarumo bėgimo renginiui, kiekvieno bėgimo dalyvio bėgiko kortelėje bus nurodytas jo nubėgtas Solidarumo kilometrų skaičius. Parodę skaičius savo „rėmėjams“, bėgimo dalyviai galės surinkti sutartą paramą už kiekvieną nubėgtą Solidarumo kilometrą. Šią paramą bėgimo dalyviai perduos savo mokytojui. 

06

Perduokite paramą

 

Kiekvienas Solidarumo bėgime dalyvavusios klasės mokytojas turės specialų voką, į kurį bus renkama klasės bėgikų surinkta parama vaikams. Šie vokai bus perduodami už Solidarumo bėgimo organizavimą atsakingam mokytojui, o šis paramą perduos organizacijai ,,Gelbėkit vaikus“ per artimiausią Lietuvos pašto skyrių arba PayPost kioską.

07

Gaukite padėką už dalyvavimą 5-ajame Solidarumo bėgime

 

Kiekviena Solidarumo bėgime dalyvavusi mokykla gaus didžiulę padėką — Jūsų pastangų dėka galėsime padėti vaikams. 

 

08

Gaukite ataskaitą, kaip buvo panaudota parama

 

2019 m. pavasarį gausite Solidarumo bėgimo ataskaitą, kurioje bus pateikta išsami informacija apie įvykusį bėgimą bei jo rezultatus.